Le sem tagadhatja: nevében van a sorsa

Minden embernek van családi és utóneve/keresztneve, ám nem mindenkit foglalkoztat, hogy miért éppen így hívják őt, a többség tudomásul veszi, hogy ezt „kapta” a szüleitől.
Minden embernek van családi és utóneve/keresztneve, ám nem mindenkit foglalkoztat, hogy miért éppen így hívják őt, a többség tudomásul veszi, hogy ezt „kapta” a szüleitől.

Pedig, ahogy az ismert latin kifejezés állítja: „Nomen est omen” (nómen eszt ómen), vagyis szó szerinti fordításban: a név előjel, jósjel. A mondás értelmezése: a név elárulja viselőjét, a név maga az ember, mindenkinek a nevében van a sorsa. Elemzők szerint tehát a név beszédes, mert megmutatja viselője fő tulajdonságait, a neki megírt sorsot, ezért intő, figyelmeztető jel is lehet.

A név kötelez?

A nomen est omen kifejezés olyannyira közkedveltté vált a magyar közbeszédben is, hogy az idők során sokan a „név kötelez” tartalmat is hozzá társítják, pedig ez tévedés, „a nemesség kötelez” szállóige hibás hozzákapcsolása.

Névmisztika

A Kabbala (jelentése: hagyomány) – vagyis az a tan, amely a zsidóság misztikus vonatkozásaival foglalkozik – tanítása szerint egy név viselője azt az életutat fogja bejárni, amit a neve kijelöl neki. Az írás szerint Isten a világegyetemet 22 betűn keresztül teremtette, amelyeknek számértékük is van. Ezeknek a betűknek a felhasználásával bárminek megkaphatjuk a jellemző tulajdonságait, ha a számértékeket összeadjuk.

© Shutterstock

Számmisztika

A numerológia (számmisztika) az asztrológia társtudománya, az a sok ezer éves tapasztalati tudomány, amely a születés számaiból és a nevet alkotó betűk számértékéből von le következtetéseket. Pitagorasz (Püthagorasz) ión származású matematikus és filozófus 2500 évvel ezelőtt Egyiptomban és Babilóniában ismerkedett meg a numerológia tudományával, és Görögországba visszatérve megalkotta az ún. pitagoraszi abc-t, amit a mo­dern numerológia a latin abc betűivel kiegészítve használ. Egy ember legfontosabb száma a sorsmisszió szám vagy sorsszám, amely a születési dátumunkból számítható ki, és azt mutatja meg, mi a feladatunk földi életünkben, milyen a genetikánk. A másik jellemző a névszám, amely arról tájékoztat, mihez kezd az illető az adottságaival, hogyan juttatja érvényre a tehetségét. A numerológia tudománya azt vallja, hogy minden ember és tárgy épp azt a nevet viseli, amit kell. Lehet, hogy nem kedveli valaki a szülei választotta keresztnevet, de az a név éppen az, ami neki való.

Névváltoztatás

Ugyanakkor nevet változtatni lehet, és erre több lehetőség is van. Házasságkötéskor például a nő, ha nem elégedett a saját nevével, felveheti a párjáét. Sőt manapság már itt is több változat létezik, szemben a régi X. Y.-né formulával. Ha egy nő felveszi a férje nevét, a vizsgálatok szerint idővel hasonlóvá válnak a tulajdonságaik, szinte új em­ber lesz a nő. Aki hisz ebben, jobb, ha a változtatás előtt megnézeti, kiszámoltatja, melyik névváltozat lesz számára előnyös a további életében.

© Shutterstock

Névelemzéskor a magánhangzók értéke mutatja a belső énünket, hogy milyenek va­gyunk igazából, a mássalhangzóké pedig a külső énünk, amilyennek a külvilág felé mutatjuk magunkat. A teljes névszám a külső és belső én összege.

Mit sugall a név?

A névszám adta jelentés nem azonos azzal a hatással, amit a név hallatán érzünk. Ha van például egy Z nevű ismerősünk, aki ellenszenves számunkra, ahhoz a keresztnévhez mindaddig negatív a viszonyunk, amíg nem találkozunk egy kedves Z-vel, ugyanis bizonyos nevekhez bizonyos elképzelések kötődnek, és ezt a tudomány is bebizonyította. Két amerikai tudós 1973-ban tanulmányt jelentetett meg a ne­vek és a teljesítményértékelés összefüggéseiről, és kiderült, hogy a modern nevet viselő diákok jobb jegyet kaptak ugyanolyan tartalmú dolgozataikra, mint a régimódi nevek tulajdonosai.

Ez is érdekelheti

Tudta? Kacagtató barátok érkeznek, ha kéményseprővel álmodik

Erotikus álma volt éjjel a főnökéről? – tudja meg, mit jelent

A fényen keresztül beszél elhunyt édesanyjával Balázs Andi – Fotó

A vizsgálat szerint ugyanis a mai nevekhez általában a magasabb intelligencia és a hozzáértés fogalma kapcso­lódik. A „Hogyan nevezzelek?” (Le prénom) című francia–belga vígjáték is ezt a témát járja körül: milyen hatást vált ki egy családban, ha a rokonságban egy pár a születendő fiuknak a Hitlert idéző Adolphe nevet szánja.

Névszámítás

© Bors

* Írja le a használt, teljes nevét. A táblázat alapján adja össze a betűt jelentő számokat mindaddig, míg egyjegyűvé válik. A hosszú és a rövid magánhangzók számértéke megegyezik. Az y, ha i-nek hangzik, a magánhangzókhoz tartozik, 7-es értékű.

* A páros számok (nőies energia): anyagias hatásúak, a párkapcsolat nélkülözhetetlen számukra.

* A páratlan számok (férfias energia): nehéz velük, mert rendkívül függetlenek. Ráadásul az 1, 3, 5 nagyon gyors szám, ezért nehéz követni őket, sokat utaznak, állandóan az igazit keresik.

* A numerológia 9 személyiségtípust különböztet meg: az 1-es a vezető, a 2-es a segítő, a 3-as a szórakoztató, a 4-es a reális, az 5-ös az optimista, a 6-os a harmonikus, a 7-es a céltudatos, a 8-as a harcos, a 9-es a szellemiség.