Címke: lelkész

62 cikk
-tól -ig
Feljelentés alapján nyomoz a rendőrség: Két éven keresztül zak­lat­hatta sze­xu­á­li­san a ta­ka­rí­tó­nőt az MSZP-s lel­kész-po­li­ti­kus

Feljelentés alapján nyomoz a rendőrség: Két éven keresztül zak­lat­hatta sze­xu­á­li­san a ta­ka­rí­tó­nőt az MSZP-s lel­kész-po­li­ti­kus

Sze­xu­á­li­san zak­lat­hatta, egy al­ka­lom­mal pedig foj­to­gat­hatta is a 30 év kö­rüli ta­ka­rí­tó­nőt a bé­kás­me­gyeri evan­gé­li­kus Sze­re­tet­ház­ban Do­náth László evan­gé­li­kus lel­kész, az MSZP volt par­la­menti kép­vi­se­lője. A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint a ta­ka­rí­tónő fel­je­len­tést tett, a sú­lyos ügy­ben el­já­rás in­dult Do­náth László ellen.