Számolja ki, hogyan alakul a párkapcsolata!

Az, hogy nyitott könyvként tekintünk ismerőseinkre, még nem jelenti azt, hogy párkapcsolatban való viselkedésüket is ismerjük. A numerológia itt is a segítségünkre siet.
Az, hogy nyitott könyvként tekintünk ismerőseinkre, még nem jelenti azt, hogy párkapcsolatban való viselkedésüket is ismerjük. A numerológia itt is a segítségünkre siet.

Születésük napjának ismeretében első lépésként a számredukciós összeadással határozzuk meg, hogy a pár tagjai milyen típusba tartoznak. A numerológia az ember szerelmi életútját két nagy szakaszra bontja: fiatal- és felnőttkori szakaszra.

A szerelmi fiatalkor záró, illetve a felnőttkor kezdő évének kiszámításához összegezze a vizsgált személy születési dátumának számjegyeit, mindaddig, míg egyetlen számjegyet nem kap! Példa: egy 1968. 09. 07-én született személy szerelmi korszakhatárai: 1+9+6+8+0+9+0+7=40, 4+0=4. A kapott számot vonja ki 36-ból! 36-4=32. Az 1968. 09. 07-én született személy 32 éves korában éri el a numerológiai felnőttkort. 32. születésnapja előtt születésének hónapja, 32. születésnapja után születésének napja határozza meg a szerelmi energiaszámát.

A fiatalkori energiaszám kiszámításához összegezze redukciós összeadással a születés hónapjának számait, mindaddig, amíg egyetlen számjegyet kap! A kapott érték a fiatalkori energiaszám. Ha valaki októberben született, akkor a fiatalkori száma 1 (1+0=1).

A születés napja a felnőttkori energiaszám. A felnőttkori energiaszám meghatározásához egyszerűsítse egyetlen számjegyre a születésének napját! Ha valaki 17-én született, akkor a felnőttkori energiaszáma 8 (1+7=8). Mielőtt hosszú évek óta zökkenőmentesen és sikeresen működő párkapcsolatokat zúznánk szét a numerológia eszköztárával, fontos megjegyezni, hogy mindez csak ajánlás. A numerológia által jól működőnek jelzett párkapcsolatok is kudarcba fulladhatnak, ha a felek éretlenek. De élhetnek sikeres párkapcsolatban teljesen össze nem illő személyek is, ha hajlandóak áldozatot hozni, és tenni a kapcsolat sikerének érdekében.

Jellemzők

Ideális: A pár tagjai együtt többre jutnak, mint külön-külön. Kölcsönösen erősítik egymást. Befejezik egymás mondatait, kitalálják egymás gondolatait. Ritka náluk a veszekedés, hasonló értékek mentén hasonlóan gondolkodnak.

Ilyen párok: 1-2, 1-6, 2-1, 2-6, 2-9, 3-3, 3-5, 3-7, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 6-9, 7-9, 9-9.

Egyenlő felek: Azonos erősségű felek kölcsönös tiszteleten alapuló együttélése. A pár mindkét tagja sikeres és elégedett lehet, ha ismerik és elismerik a másik erősségeit. Közösen áthidalják és orvosolják egymás gyengeségeit. Nagyon fontos, hogy egyikük se törekedjen uralkodó szerepre.
Ilyen párok: 1-1, 1-5, 2-2, 3-6, 4-4, 5-5, 5-7, 7-7, 7-8, 8-9.

Két dudás egy csárdában: Erős egyéniségek érdekszövetsége. Sikeres kapcsolat lehet, ha sikerül közös célt találniuk. Fontos, hogy egyesítsék erejüket, és ne kicsinyes torzsalkodásra és energiafaló játszmákra fordítsák erejüket. Pokollá tehetik egymás életét, de boldogok és sikeresek is lehetnek.
Ilyen párok: 1-8, 8-8.

Alá-fölé rendelt: Ebben a kapcsolatban az egyik fél irányító funkciót tölt be. Akkor lehet sikeres, ha ezt a másik fél elfogadja, és megtalálja a saját szerepét a kapcsolaton belül.

Ilyen párok: 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 2-5, 2-8, 3-8, 4-8, 6-8.

Konfliktusos: A különbségek vonzzák egymást. Eltérő értékrend, eltérő habitus. Sok vita jellemzi ezeket a kapcsolatokat, de ha mindketten nyitottak és rugalmasak, képesek lehetnek a sikeres együttélésre.
Ilyen párok: 1-7, 4-7, 4-9, 5-8, 6-7.

Össze nem illő: Vannak olyan emberek, akik egyszerűen nem illenek össze. Az össze nem illő pár tagjai ilyen személyek. Az egyik inkább a természetet járná, míg a másik otthon olvasgatna. Az egyik sorra látogatná az ismerősöket, míg a másik akkor szeretné látni őket, amikor a háta közepét. De még ez a kapcsolat is működhet, ha a felek idejekorán tisztázzák az együttélés szabályait és tisztelik egymást.

Ilyen párok: 1-9, 2-7, 3-4, 3-9, 5-9.

Ha több kell az átlagosnál! Keresse a Borsot a Magazinokkal!